این‌بار اگر کسی گفت زمان همه‌ی زخم‌ها را درمان می‌کند پاسخ دهید: گو اند فاک یورسلف

 در وبلاگ

چیزها طیِ گذرِ زمان تغییر می‌کنند، ذهنیتِ آدم‌ها تغییر می‌کند، و گاهی هم روی برخی از زخم‌ها را پوستِ نو می‌گیرد. ولی زمان واقعاً کارِ چندانی برایمان نمی‌کند جز اینکه ساعت‌ها و روزهایی را در اختیار می‌گذارد تا مسن‌تر شویم و فرصت تحلیل خود _درواقع تصور ذهنی‌ از چیزی که به اسم «خود» می‌شناسیم_ را پیدا کنیم. آگاهی نسبت به موقعیت، رشد کردن و همه‌ی این‌ حرف‌ها به مداوای زخم کمک می‌کند، اما زمان این وسط هیچ‌کاره است. تاب آوردنِ اندوه آسان‌تر نمی‌شود. زمان بگذرد و مراقبت از زخم نباشد فقط درد می‌کشیم. گاهی درد غیرقابل تحمل می‌شود و روی دیگری سر ریز می‌کند. گاهی مزمن می‌شود جوری که دیگر حسش نمی‌کنیم. ولی هیچ‌وقت رها نمی‌کند. همان‌جایی که هست می‌ماند و دست به کمر، زل‌زل تماشا می‌کند تا ببینید چه‌طور با او تا می‌کنیم.
در مورد خودم، کارمان به این‌جا رسیده که منم زل زده‌ام توی چشم‌هایش و مسابقه گذاشته‌ایم هرکه اول پلک بزند سوخته.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید