گر چه این چرخ نیک گردانست/ چرخ افلاک عشق گردانتر

 در ترجمه

و چرا مردم «می‌خواهند» عاشق شوند؟ این واقعاً جالب است. آن‌ها تا حدی به همان دلیل می‌خواهند عاشق شوند که شما می‌خواهید دوباره ترن هوایی سوار شوید- حتا با اینکه می‌دانید قلب‌تان فرو خواهد ریخت. چیزی که در مورد عشق برایم جذاب است ارتباط آن با تمام انتظارات فرهنگی، و ارزش‌هایی‌ست که در آن جای گرفته. همیشه مبهوت و متحیر می‌شوم وقتی مردم می‌گویند، «عاشق شدم، پرشور و دیوانه‌وار عاشق بودم، و این رابطه را داشتم» و بعد چیزهای زیادی توصیف می‌شوند و می‌پرسید «خب این چقدر طور کشید؟» و جواب می‌دهد «یک هفته. دیگر نمی‌توانستم تحملش کنم»

-از مصاحبه‌ی سوزان سانتاگ با رولینگ استونز

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید